ဒီဗီဒီယိုသည် ပလက်စတစ်ပိုက်တံမှ ပုလွေပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_flute_from_plasticstraw.mp4