ဒီဗီဒီယိုသည် အကြွေးစေ့သုံး၍ လှည့်တံ ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_coin_spinner.mp4