ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ရေသန့်ဘူးခွံများအသုံးပြု၍ ရေပန်းပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_bottle_fountain.mp4