တရိစ္ဆာန် (animals) ဝေါဟာရများလေ့လာနိုင်သော ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g1_eng_unit2_animals.mp4