ပျော်စရာခရီးစဉ်ပုံပြင်တွင် သ‌ေင်္ဘာကလေးမောင်ကျောက်ဖြူနှင့် မမစင်ယော်ဌက်လေးတို့က ကလေးများကို လူဆိုးကြီးရန်မှ ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပုံကို ပြောပြထားပါသည်။ ကလေးများကို လူကုန်ကူးမှုခံရခြင်းမ ဖြစ်စေရန် ပညာပေးထားသောပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/02/g1_3rd_mm_story_happy_journey-1.mp4