တန်းတူညီတူဇာတ်လမ်းထဲမှာ သင်္ချာတော်တဲ့ မယ်ငြိမ်းချမ်းလေး ကို ကျူရှင်မတတ်နိုင်သော်လည်း တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးရမည်ကို ပြောပြထားပါတယ်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/02/g2_3rd_mm_story_first_prize-1.mp4