ဤ ပုံပြင်တွင် စက်ရုံကြီးမှထွက်သော အညစ်အကြေးများကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လေထုညစ်ညမ်းလာပုံ‌ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/02/g2_3rd_mm_story_tale_of_taungzalat.mp4