ကျောင်းတက်ချင်တဲ့ ဂျားနီလေးဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ အိမ်အလုပ်တွေသာလုပ်ရပြီး ကျောင်းမနေရတဲ့ ဂျားနီလေး တစ်ယောက်စာတွေကိုဘယ်လိုကြိုးစားသင်ယူကြောင်းကို ပြောပြထားတယ်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/02/g2_3rd_mm_story_jarni_final.mp4