ရုပ်ပြပုံပြင်

Home Video lessons ရုပ်ပြပုံပြင်

မီးမီးလေးရဲ့ဖိနပ်လေး

ကလေးတို့လည်း မီးမီးလေးရဲ့ဖိနပ်လေးအတိုင်း အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေထိုင်ရမည်၊ အားငယ်သူကိုအားပေးကူညီရမည်ဟူ၍ ပညာပေးထားသောပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။