သက်သေအထောက်အထားမရှိသော ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရှိ သတင်းအတုများကိုမယုံရန် အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_vdlesson_fakenews_2-2.mp4