ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်ခိုးယူခံရခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခံရခြင်း အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_vdlesson_informtheft_cyberbully.mp4