မြှုပ်ထားသောကိန်းဂဏန်း၏ တန်ဖိုးကိုရှာပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g2_math_unit11_missing_value.mp4