ကဏန်း၁၀အတွင်းနှုတ်ခြင်းပုစ္ဆာများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g1_math_unit7_subtractword_prob.mp4