ဒီဗီဒီယိုက “ကြိုဆိုပါတယ်”ဆိုတဲ့ Welcome သီချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_welcomesong.mp4