အလုပ်အကိုင်များကို အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_occupation.mp4