အားလပ်ရက်များအကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုသလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_holiday.mp4