ဒီဗီဒီယိုကကျွန်မတို့ဆံပင်ပုံစံအကြောင်းနဲ့ ဆံပင်အရောင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_hairstyle.mp4