ဒီဗီဒီယိုလေးကမျက်နှာအမူအရာအကြောင်းကို အဓိကအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်ကြသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_facial_expression.mp4