သရုပ်ဖော်နာမဝိသေသနစကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_adjective.mp4