ဂျူလီ​ပြောပြတဲ့ ရုပ်ပြစာအုပ်တွေက သူ့ရဲ့ဘဝတ​လျှောက် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရက်မှုရှိလဲဆိုတာ။

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_art_illustrators_job.mp4