ကာရိုက်တာကောင်းတစ်ခုရအောင်ဘယ်လို အမူအရာတွေနဲ့ဖန်တီးမလဲ။

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_art_great_expression-1.mp4