စွန်လွှတ်တဲ့ရာသီဖြစ်ပေမဲ့ ကယ်ရာတစ်ယောက် စွန်မဝယ်နိုင်လို့ သူမဘာသာ စွန်လေးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်…

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_keara_s_kite.mp4