အလင်းရောင်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့လှပတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အလင်း​ရောင်မရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ?

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_gk_light_went_out.mp4