အွန်လိုင်းပေါ်မှာလိမ်လည်ရင်းနှီးမှုရယူခြင်းနှင့်အမုန်းစကားများ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link :