ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်ခိုးယူခံရခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခံရခြင်း အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :