ညစ်ညမ်းစာနှင့်ပုံများပေးပို့ခြင်းနှင့် ပိုစ့်မတင်ခင်စဉ်းစားခြင်း အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :