မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေသူအချင်းချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားရမယ် အချင်းချင်းဖေးမကူညီရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl2_storytime_sell_together.mp4