ကိုယ့်အပေါ်ပြောဆိုဆက်ဆံလာတဲ့အခါမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဖြေရှင်းရမယ်သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေအပေါ်လည်းအခွင့်အရေးမယူပဲကူညီဖေးမကြရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl2_storytime_connection.mp4