အလုပ်လုပ်တဲ့အခါငွေအများကြီးရဖို့ထက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဖြောင့်မတ်တဲ့အလုပ်မျိုးရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl2_storytime_nottoregret.mp4