ဒီပုံပြင်ကတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဝိုင်းဝန်းကူညီရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl2_storytime_nochildlabour.mp4