ရွာသားတွေက ရွာမှာအမြဲဖျက်ဆီးသောင်းကျန်းနေတဲ့ ကြွက်တွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ ဦးဇီးကွက်ထံ အကြံဉာဏ်တောင်းကြတဲ့အခါ…..

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_uncle_owl.mp4