လူတစ်​ယောက်က ကိုယ့်ဘာသာမစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲသူငယ်ချင်း ဆီမှအမြဲအကြံ​တောင်း​လေ့ရှိတဲ့အခါ နောက်ကြာရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ?

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_ls_think_before_act.mp4