ကယ်ရာနာတစ်ယောက် သူမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ အလင်းရောင်မှိန်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစွန့်စားခန်းထွက်ကြတဲ့အခါ…..

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_land_of_dim.mp4