ဆင်ကြီးဟာ လမ်းပျောက်‌နေတဲ့ ပျားလေးကို အိမ်ကူရှာပေးတဲ့အခါ… ပျားလေးနေတာ အသိုက်လား? ဂူကြီးလား? ဘယ်လိုနေရာမျိုုးဖြစ်မလဲ?

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_bee_elephant.mp4