လှေသေးသေးလေးက ခရီးရှည်ကြီးကိုသွားနိုင်ပါ့မလား?

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_little_boat.mp4