တိုလီက​ခေါင်းမာတဲ့ နွားငယ်​လေးကို ညသန်း​ခေါင်မတိုင်ခင် အိမ်အ​ရောက်ပြန်ဖို့ နားချ​နေရပါတယ်။

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_let_s_go_home.mp4