လင်းတန်က သူရဲ့ပထမဆုံးအ​ပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စ်‌နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲအတွင်း သူတုန်ပြီးလဲကျတဲ့အခါ သူဘယ်လို ဒီပြဿနာကိုကိုင်တွယ်မလဲ?

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_ls_fly_lintang1.mp4