လှပတဲ့ ဘ​လေးက​ချေသည်လေး ကာလာဟာ ဆိုကာအက ကိုကတဲ့အခါ အများက ဝိုင်း​လှောင်ရယ်ကြပါတယ် ။ သူမ ဆိုကာ အက ကို ဘယ်လိုသင်ယူသွားမလဲဆိုတာ….

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_carla_dances_soca.mp4