ကြွက်ညီအစ်ကိုသုံး​ကောင်ဟာ ကာနီဗယ်ပွဲ​တော်တွင် လည်ပတ်​ပျော်ပါးရင်း အငယ်ဆုံးကြွက်‌လေးပျောက်သွားတဲ့အခါ…..

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_festival.mp4