ဝက်ဝံ​​အ​မေကြီးက မိုမိုလေးကို​ကျောင်းကြိုဖို့နောက်ကျတဲ့အခါ မိုမိုလေးက သူ့ဘာသာစက်ဘီးစီးတတ်ချင်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်ဘီးကသူနဲ့ကြီးနေတဲ့အခါ…

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_story_bike_for_mom.mp4