အရည်ချင်းရှိတဲ့သူတွေယောက်ျားမိန်းမမခွဲခြားပဲတန်းတူအခွင့်အရေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_gardener_pontpont.mp4