မိမိ နေရာဒေသမဟုတ်ဘဲ လျောက်သွားမိသော ခရုငယ်လေးအကြောင်းကို ပြောပြထားပါတယ်၊ ကလေးတို့လည်းလူကြီးမပါပဲ ဝေးဝေးလံလံ မသွားရန် ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်းမဖြစ်စေရန်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/02/g3_3rd_mm_story_home_mp4.mp4