စက်ရုံတွေက ထွက်တဲ့ရေဆိုးရေညစ်တွေ က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးကြောင်းကို ပြောပြထားတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/g4_3rd_mm_story_jay_jay_the_journalist-1.mp4