သစ်တောသစ်ပင်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှင့် သဘာဝရဲ့တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းသွားကြမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :