သစ်တောသစ်ပင်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှင့် သဘာဝရဲ့တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းသွားကြမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_belovedforest.mp4