အရည်ချင်းရှိတဲ့သူတွေတန်းတူအခွင့်အရေးပေးရမယ်စာနာစိတ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_monkeydance.mp4