ဗီဒီယိုလေးက မတူကွဲပြားလည်းစည်းလုံးညီညွတ်ပြီးတစ်ဦးကိုတစ်ဦးဖေးမကူညီကြရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :