အမှိုက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_phwayphway_notoss.mp4