ပလပ်စတစ်အိတ်ကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ရှားရမယ်အမှိုက်ကိုလည်းစနစ်တကျပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_plastics_problem-1.mp4