ဘယ်ပြိုင်ပွဲဘယ်အလုပ်မဆိုသန့်ရှင်းရိုးသားစွာယှဉ်ပြိုင်ရမယ်အမှန်တရားတိုင်းပြောရဲရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိူလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_winner.mp4